Waarom een website maken?

Deze website moet een soort krant worden die verslag uitbrengt over het reilen en zeilen op de Volkstuinen van Gent-Assels. Maar dan een beetje anders. Deze site wordt een soort krant die we zelf schrijven. Hier zijn geen professionele reporters aan de slag die  verslag moeten uitbrengen van iets dat ze gezien hebben. We doen het zelf, van binnenuit en dat maakt ons mondig. We zijn ook niet op zoek naar de grote spectaculaire verhalen. Deze site wil een eerlijk beeld geven van alle soorten werk en ontspanning op onze Volkstuinen  Dus ook en vooral van onze gewone bedrijvigheid van alledag.De Volkstuinen

 Wie zijn ze, wat zijn ze, waar zijn ze, Hoe zijn ze?

De Volkstuinen van Gent-Assels

is een Vereniging Zonder Winstoogmerk

Maatschappelijke zetel: Halfweg 2 te 9000-GENT

Ondernemingsnummer: 407.765.333

Bankrelatie: BE37-6712-5380-5928

Mail naar: volkstuinen.assels@gmail.com

             Deze site werd reeds                        maal bezocht.


             Aantal bezoekers momenteel online

Klik op de kaart hierboven voor een Google-map.

Volkstuinen zijn kleine lapjes grond waarop stadbewoners groenten telen voor eigen gebruik.

De perceeltjes grenzen aan elkaar en vormen samen een volkstuincomplex.

Sinds jaren al bestaat het principe van de volkstuinen, iedereen kent ze.

Je ziet naargelang het seizoen de mensen bezig op hun perceeltje, terwijl ze lustig aan het zaaien of aan het planten zijn.

Klik en lees meer .......!